คนไทยอยากให้รัฐบาลทำอะไร เพื่อแก้ปัญหาหวยแพง

คนไทยอยากให้รัฐบาลทำอะไร เพื่อแก้ปัญหาหวยแพง

ราคาหวยรัฐบาลถูกกำหนดไว้ที่ใบละ 80 บาท แต่ในความเป็นจริงที่จำหน่ายอยู่ตามตลาดมักจะมีราคาแพงกว่านั้น ราคาที่เห็นได้ทั่วไปอยู่ประมาณ 100 บาทหรือมากกว่านั้นเลยทีเดียว ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไข แต่จะทำยังไงดีเพราะเหล่าผู้ขายมักจะบอกว่าขาย 80 บาทไม่ได้และมีคำกล่าวติดปากว่า “รับมาแพง” อยู่เสมอ ทำให้ภาระหวยเกินราคามาตกอยู่ที่ผู้บริโภค ลองมาฟังเสียงคนไทยกันบ้างว่าอยากให้รัฐบาลลงมือทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้บ้าง

  1. แก้ปัญหายี่ปั๊วขายหวยในตลาด

ประชาชนจำนวนมากอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาผู้ขายหวยแบบค้าส่งที่รู้จักกันในชื่อ “ยี่ปั๊ว” ที่มักไปหาสิทธิ์ในการซื้อหวยมาปริมาณมากมาในราคามาตรฐาน พวกเขาจึงมีจำนวนหวยอยู่ในมือหลายใบ แล้วนำมาขายต่อผู้ขายรายย่อยในราคาแพงขึ้น ซึ่งยี่ปั๊วมักเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น คนทั่วไปมักไม่กล้าต่อรองอะไร แถมเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่มักจะปิดหูปิดตาหรือดูแลได้ไม่ทั่วถึง

  1. เพิ่มบทลงโทษของคนที่ขายเกินราคา

แน่นอนว่าการจะควบคุมการขายหวยเกินราคาได้ต้องมีการกำหนดกฎหมายในการลงโทษให้รุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ขายเกิดความเกรงกลัว จึงจะสามารถลดจำนวนหวยแพงไปได้บ้าง แต่แน่นอนว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องมีความตรงไปตรงมาด้วยเช่นกัน การลงโทษจึงจะสามารถใช้งานได้จริง

  1. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างจริงจัง

คนขายหวยมีอยู่เป็นจำนวนมากและพวกเขากระจายตัวอยู่มากมายในหลายพื้นที่ ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการปราบปรามอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจัง ดังนั้นรัฐบาลสามารถเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบและกำหนดให้มีการออกภาคสนาม เช่น การสุ่มตรวจ การรับแจ้งจากประชาชน เพื่อทำการปราบปรามผู้ค้าหวยเกินราคาได้ละเอียดยิ่งขึ้น 

  1. พิมพ์สลากเพิ่ม

บางครั้งจำนวนสลากที่มีน้อยเกินไป คอหวยไม่สามารถเลือกเลขที่ต้องการได้ จึงทำให้ต้องมีการซื้อสลากเป็นชุดจากผู้ค้ารายใหญ่ จึงต้องจำใจซื้อในราคาที่มากกว่าที่รัฐบาลกำหนดไปโดยปริยาย ดังนั้นถ้ามีจำนวนสลากเพิ่มขึ้นและผู้ค้ารายย่อยมีสลากในมือมากขึ้น ผู้คนอาจจะเข้าถึงหวยที่ต้องการได้ง่ายขึ้นจนไม่จำเป็นต้องไปซื้อหวยเกินราคา

  1. จำหน่ายหวยทางออนไลน์

หวยออนไลน์เป็นอีกวิธีการในการเพิ่มช่องทางการซื้อหวยที่ไม่กระทบผู้ค้ารายย่อยมากนัก ด้วยการจำหน่ายสลากรัฐบาลผ่านทางออนไลน์เพราะสะดวกสบายและสามารถควบคุมราคาได้จริง ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการแล้วโดยอนุญาตให้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านทางแอปเป๋าตัง ทำให้คนมีทางเลือกในการซื้อหวยเพิ่มขึ้น

ทั้งหมดนี้คือข้อเสนอที่มาจากการสำรวจเสียงของคนไทยที่มีใจชอบเล่นหวยว่าอยากให้รัฐบาลดำเนินการอะไรเพื่อแก้ปัญหาหวยแพงบ้าง ซึ่งข้อเสนอแนะหลายอย่างสามารถใช้งานได้จริง จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องลงมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติไปในคราวเดียวกัน