ลอตเตอรี่ไทย หวยบนดิน จากการเสี่ยงโชคสู่อาชีพของคนรุ่นใหม่

ลอตเตอรี่ไทย (หวยบนดิน) จากการเสี่ยงโชคสู่อาชีพของคนรุ่นใหม่

หวยเป็นการเสี่ยงโชคที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ 3 ที่ (ปี พ.ศ. 2375 หรือเกือบ 200 ปีที่แล้ว) มีการศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่ามีชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน และทำการค้าขายในไทยได้นำวัฒนธรรมการเล่นหวย ที่เรียกว่า ฮวยหวย มาเล่นกันอย่างแพร่หลาย โดยเป็นการให้ทายชื่อบุคคลในแผ่นป้ายจำนวน 36 ใบ หากใครทายถูกก็จะได้เงินเดิมพันไป

ต่อมา มีการเล่นหวยอย่างเป็นอย่างทางการ โดยมีการตั้งสำนักหวยที่มอบสัมปทานให้ขุนบานเบิกบุรีรัตน์เป็นผู้ดูแลด้านการออกหวย เป็นแหล่งที่มาของรายได้เข้าสู่ส่วนกลางเป็นจำนวนมาก

การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากยุโรป เป็นมาอย่างไร

หลังจากนั้น ก็มีหวย ก ข และหวยเถื่อนต่างๆ อีกมาก จนกระทั่งช่วงรัชกาลที่ 5 ที่มีการนำเทคนิคออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากยุโรปมาใช้ โดยให้ชื่อว่าลอตเตอรี่ ตามแบบต้นฉบับ โดยได้มีการออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี พ.ศ. 2417 เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้เพื่อสาธารณกุศล

จากนั้น ก็ได้มีการพัฒนาการของการออกลอตเตอรี่เรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ 2482 ได้มีการจัดตั้งเป็น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อย่างเป็นทางการ และมีการกำหนดช่วงเวลาในการออกฉลากเป็นเดือนละ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2538

ในอดีต วัตถุประสงค์ของการเล่นหวย คือ เพื่อสร้างความสนุกสนานและก็มีการนำรายได้เข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งในปัจจุบัน การเล่นหวย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขายหวยบนดินได้ไม่จำกัด

โดยสามารถที่จะทำการลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงไทย หรือจองซื้อลอตเตอรี่ล่วงหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีกฎเกณฑ์ที่อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเป็นคนไทยที่มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้ในการหักเงินในบัญชีด้วย

ผู้ที่ต้องการนำหวยบนดินไปขาย สามารถสั่งจองล่วงหน้าจำนวนกี่รอบในแต่ละงวดก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 50 คู่ฉบับ ซึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมมาก คือ การทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและตู้ ATM ซึ่งจะได้ในราคาต้นทุนที่ 70.40 บาท เพื่อสามารถนำไปจำหน่ายในราคาที่รัฐบาลกำหนด คือ คู่ละ 80 บาทได้โดยยังได้กำไรอยู่มาก ไม่ต้องเสี่ยงซื้อในราคาแพงจากยี่ปั้ว แล้วไปขายเกินราคาจนถูกตำรวจจับและเสียค่าปรับ

อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลจากทั่วประเทศรวมแล้วมีการสั่งจองล่วงหน้าไม่ถึง 10,000 คู่ฉบับ ก็จะทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดพิมพ์ ทางธนาคารกรุงไทยก็จะทำการคืนเงินให้แก่ผู้จองหวยในระยะเวลา 3 วัน ถ้าหากมีการจัดพิมพ์ จะมีการจัดส่งให้กับผู้ที่จองหวยทางบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อการนำไปจำหน่ายสร้างรายได้นั่นเอง

การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากยุโรป เป็นมาอย่างไร